.
.
.
.
.

workshop

Translations:

en-US
  • آشنایی با شبکه های نرم افزار محور

    برنامه تحقق و توسعه‏ی شبکه‏ی هوشمند، توسعه‏ی

  • مدیریت مصرف برق و روش های پاسخگویی بار

    برنامه تحقق و توسعه‏ی شبکه‏ی هوشمند، توسعه‏ی

  • کارگاه آموزشی انتقال بی سیم توان

    برنامه تحقق و توسعه‏ی شبکه‏ی هوشمند، توسعه‏ی

  • کارگاه آموزشی حفاظت نیروگاهی