.
.
.
.
.

مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي معتبر بين المللي و ملي

رديف

عنوان مقاله

نام كنفرانس

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

نام نويسندگان

1          

Improve Performance in Electrical Power Distribution  System by Optimal Capacitor Placement Using Genetic Algorithm

14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology.

27-30 June 2017

Phuket, Thailand

Mehdi Mahdavian, Naruemon Wattanapongsakorn, Mohammad Hossein Kafi,

Amir Movahedi

2         

Coordinated Control of PSS and Variable Impedance Devices by Using AVURPSO to Enhance the Stability in Power System

14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology.

27-30 June 2017

Phuket, Thailand

Mehdi Mahdavian, Naruemon Wattanapongsakorn, Amir Movahedi,

Ghazanfar Shahgolian

3        

Techno-Economic and Environmental Analysis of a Grid-Connected Photovoltaic Energy System

22nd Electrical Power Distribution Conference

2017

Semnan University

Mohammad-Reza Memar,

Majid Moazzami, Hossein Shahinzadeh,

Davoud Fadaei

4         

Glowworm Swarm Optimization Algorithm for Solving Non-Smooth and Non-Convex Economic Load Dispatch Problems

5th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems

7-9 March 2017

Qazvin Islamic Azad University

Hossein Shahinzadeh, Majid Moazzami,

Davoud Fadaei,

Sepideh Rafiee-Rad,

5         

Hybrid Big Bang-Big Crunch Algorithm for Solving Non-convex Economic Load Dispatch Problems

2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation

2017

Shahid Bahonar University of Kerman

Hossein Shahinzadeh,

Majid Moazzami,

 S. Hamid Fathi, Seyed Hossein Hosseinian

6         

Optimal Locating and Sizing of DG and D-STATCOM Using Modified Shuffled Frog Leaping Algorithm

2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation

2017

Shahid Bahonar University of Kerman

Majid Moazzami, Hossein Shahinzadeh, Gevork B. Gharehpetian, Seyed Hossein Hosseinian

7         

Irans Long-Term Energy Planning Based on Ground Source Heat Pumps (GSHP) Scenario

The Iranian Conference on Renewable Energy ,

2017

University of Guilan

Sayed Jamal al-Din Hosseini, Majid Moazzami, Hossein Shahinzadeh, Gevork B. Gharehpetian

8         

Stochastic security constraints unit commitment of gas and wind farm considering natural gas transmission network constraints (In Persian)

The 5th Iranian Conference on Renewable Energy

2017

University of Guilan

Esmaeil Ahadinia, Majid Moazzami,

9          

Day-ahead stochastic security constraints unit commitment of thermal and wind units in the presence of electrical vehicles considering commitment strategy of thermal unit for energy providing of electrical vehicles charging (In Persian)

The 5th Iranian Conference on Renewable Energy

2017

University of Guilan

Hadi Heydari, Majid Moazzami

10       

Smart Design and Management of Hybrid Energy Structures for Isolated Systems using Biogeography- Based Optimization Algorithm

Smart Grids Conference (SGC)

2016

Graduate University of Advanced Technology, Kerman

Hossein Shahinzadeh, Majid Moazzami, Mehrdad Abbasi, Hossein Masoudi, Vahid Sheigani

11       

Optimal Sizing and Energy Management of a Grid- Connected Microgrid using HOMER Software

Smart Grids Conference (SGC)

2016

Graduate University of Advanced Technology, Kerman

Hossein Shahinzadeh, Majid Moazzami, S. Hamid Fathi, Gevork B. Gharehpetian

12      

 طراحی یک تقویت کننده هدایت انتقالی مناسب برای ایجاد منبع جریان کنترل شونده با ولتاژ با بهره و پهنای باند بالا و نویز پایین برای استفاده در  مقطع نگاری امپدانس الکتریکی

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مگاترونیک

1395

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مرضیه نداف سیچانی، محمدرضا یوسفی نجف آبادی

13     

مبدل افزاینده چگالی توان بالا متصل به سلول سوئیچ دیود-خازنی

 

سومین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر، سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

فریبا رحیمی،

مسعود جباری

14      

یک مبدل سوئیچینگ نرم ترکیبی سوئیچ-خازنی و شبه رزنانسی جدید تحت جریان صفر

 

سومین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر، سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

فریبا رحیمی،

مسعود جباری

15      

طراحی کنترل کننده تطبیقی در جراحی رباتیک قلب در حال تپش به همراه در نظر گرفتن تداخلات غیر خطی دارای تاخیر زمانی نامعلوم به کمک شبکه عصبی موجک

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

الهه سعیدی،

 محمد رضا یوسفی

16      

مروری بر اصول، مدل ها و کاربردهای ترکیب داده ها در مهندسی پزشکی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

مهکام کاهکش،

عادل خسروی،

 محمد رضا یوسفی

17      

اینورتر باک- بوست یک طبقه تک فاز برای سیستم های تبدیل انرژی جایگزین کم توان

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

منصوره شهریاری،

مسعود جباری

18      

مبدل باک – بوست بهره بالا یک طبقه متصل به شبکه با (MPPT)

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

منصوره شهریاری،

مسعود جباری